Tel: 07816 878117

Lleoliadau clinig

Penarth

Penarth acupuncture clinic
48 Plymouth Road,
Penarth,
CF64 3DB.

Yn agos i ganol y dref, tua 5 munud o gerdded o Orsaf Rheilffordd Penarth, a bysus i Gaerdydd.

Digon o ofod parcio di-dal ar y stryd.

Mumbles

Acupuncture Clinic Mumbles
Y Ganolfan Aciwbigo (The Acupuncture Centre),
30 Dunns Lane,
Mumbles,
SA3 4AA

Yng nghanol y dref, munud neu ddau yn unig o rodfa glan y mor, a bysus o Abertawe. Peth parcio ar y stryd a meysydd parcio cyhoeddus gerllaw.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y Ganolfan.