Tel: 07816 878117

Lleoliad

Penarth

Penarth acupuncture clinic
48 Plymouth Road,
Penarth,
CF64 3DB.

Yn agos i ganol y dref, tua 5 munud o gerdded o Orsaf Rheilffordd Penarth, a bysus i Gaerdydd.

Digon o ofod parcio di-dal ar y stryd.