Tel: 07816 878117

Amdanaf fi

  • Yn defnyddio dulliau aciwbigo Pump Elfen a Meddygaeth Tseiniaidd Traddodiadol (TCM) a’r system Toyohari o Siapan
  • Gradd gydag anrhydedd o’r College of Integrated Chinese Medicine yn Reading, UK
  • LicAc (Trwydded mewn Aciwbigo)
  • Diploma Ol-radd mewn Aciwbigo ar gyfer Plant
  • Aelod o’r British Acupuncture Council
  • Hyfforddwr tai chi cymwysiedig ac aelod o’r British Council for Chinese Martial Arts
  • Yn gwbl ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg)

markRwy’n cynnig triniaethau aciwbigo traddodiadol mewn dau glinig, ym Mhenarth, ger Caerdydd, De Cymru. Braint fawr yw cael helpu a chefnogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol gyda’r system iechyd addfwyn a phwerus yma. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn defnyddio aciwbigo a thechnegau cysylltiedig i drin babanod a phlant ifanc, ac mae gen i ddiploma mewn aciwbigo pediatrig ar ol dilyn cwrs ol-radd am flwyddyn gyda Julian Scott.
Mae fy niddordeb mewn aciwbigo yn deillio o’r tro cyntaf es i i China yn 1999, lle des i ar draws tai chi am y tro cyntaf. Roedd yn agoriad llygad i weld cymaint o bobl yn symud yn araf gyda’i gilydd mewn myfyrdod llwyr. Rwyf wedi bod yn ymarfer y grefft fy hunan byth oddi ar hynny, ac erbyn hyn yn cynnal dosbarthiadau rheolaidd ym Mro Morgannwg.
Drwy ddarllen am, ac ymarfer, tai chi, datblygodd fy niddordeb a’m dealltwriaeth o’r athroniaeth ddwyreiniol o’r ffordd y mae’r corff yn gweithio, a’i syniadau holistaidd am iechyd a salwch. Dechreuais dderbyn triniaeth aciwbigo fy hunan, a chefais fy syfrdanu gymaint gan yr effeithiau positif ar fy iechyd a’m lefelau egni cyffredinol, fe benderfynais hyfforddi fel aciwbigydd! Bum yn astudio am bedair blynedd yn y coleg aciwbigo CICM yn Reading, gan raddio gyda BSc mewn Aciwbigo.