Tel: 07816 878117

Aciwbigo

Gwenan taking pulse for acupuncture

Mae aciwbigo traddodiadol yn helpu i gynnal neu adennill cydbwysedd egniol y corff, a thrwy hynny i wella symptomau a hybu iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Ffocws y driniaeth yw gwraidd cyflwr y person, yn ogystal a’r symptomau. Gall gweithio yn y ffordd yma arwain at wellhad mwy parhaol.