Tel: 07816 878117
Gwenan Evans Acupuncture Clinic Penarth Gwella iechyd gydag aciwbigo traddodiadol. Clinic ym Mhenarth, ger Caerdydd, De Cymru
Beth yw aciwbigo? Gwenan needling foot Mae aciwbigo traddodiadol yn helpu i gynnal neu adennill cydbwysedd egniol y corff, a thrwy hynny i wella symptomau a hybu iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol. Ffocws y driniaeth yw gwraidd cyflwr y person, yn ogystal a'r symptomau. Gall gweithio yn y ffordd yma arwain at wellhad mwy parhaol..
Rhagor
Amdanaf fi pulse taking Rwy’n cynnig triniaethau aciwbigo traddodiadol ym Mhenarth. Braint fawr yw cael helpu a chefnogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol gyda'r system iechyd addfwyn a phwerus yma. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn defnyddio aciwbigo a thechnegau cysylltiedig i drin babanod a phlant ifanc.
Rhagor

Cadw mewn Cysylltiad

Mae'r newyddion diweddaraf yma (ymddiheuriadau mai dim ond yn Saesneg mae'r wybodaeth ar gael) Neu gallwch fy nilyn ar Facebook neu Twitter

Penarth

T: 07816 878117
E: gwenanevans@outlook.com

Mwmbwls

T: 01792 366115
E: info@acuherbsouthwales.com